Sivuston käyttöehdot

Img_Sivuston käyttöehdot

Tervetuloa La Roche-Posayn brändille omistetulle sivustolle, joka löytyy osoitteesta / on osoitteessa www.laroche-posay.fi (sivusto).
Lue huolellisesti käyttöehdot. Käyttämällä tätä sivustoa sinun katsotaan hyväksyneen käyttöehdot.

Sivuston on kehittänyt ja julkaissut Cosmétique Active International,( osakkuusyhtiö / kommandiittiyhtiö, jonka pääoma on 18.630 euroa, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa 28 avenue du Président Wilson, 03200 Vichy, France, sähköpostiosoite: [email protected]
Julkaisujohtaja: Michael PIERLOVISI

Sivuston ylläpidosta vastaa Verizon France, jonka yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin lopusta.

1. PÄÄSY SIVUSTOLLE

Sinulta voidaan vaatia täytettävän tietyt pakolliset kentät lomakkeessa, jotka ovat merkitty asteriskilla. Tällöin sinun tulee antaa tarvittavat tiedot ennen kuin voit jatkaa sivustolle. Vääriä tai puutteellisia rekisteröintejä ei hyväksytä.Hyväksyt, että meille antamasi tiedot, jotka varastoidaan tietojärjestelmäämme, ovat oikein ja toimivat tunnistetietoinasi. Ole hyvä ja ilmoita meille, mikäli henkilötiedoissasi tapahtuu merkittäviä muutoksia.Pääsy tälle sivustolle ja/tai sen yksittäisille sivuille voi vaatia henkilökohtaisten sisäänpääsykoodien tai -salasanojen käyttöä. Tällöin on käyttäjän itsensä vastuulla huolehtia, että nämä koodit ovat tietosuojan mukaisia. Voit tietenkin vaihtaa koodeja ja salasanoja milloin tahansa. Kuitenkin, sisäänpääsy-yrityskerrat sivustolle saattavat olla määrällisesti rajoitettu, estääksemme salasanojen väärinkäytökset. Ilmoitathan meille kaikista väärinkäytöksistä, jotka saattavat tulla tietoisuutesi.Mikäli tässä käyttöohjeissa mainittuja sääntöjä ei noudateta, varaamme oikeuden estää pääsysi sivustolle. Tällöin ilmoitamme sinulle asiasta mahdollisimman pian. Vaikka yritämmekin pitää sivuston saavutettavissa koko ajan, emme voi taata pääsyäsi sivustolle joka tilanteessa. Huollon, päivitysten, tai muiden vastaavien syiden takia, jotka johtuvat meistä riippumattomista syistä, pääsy sivustolle voi keskeytyä tai sivusto voi olla hetkellisesti pois käytöstä.

2. IMMATERIAALIOIKEUDET

Sivusto ja kaikki elementit, joista se koostuu (kuten merkit, kuvat, tekstit, videot jne.) kuuluvat immateriaalioikeuden piiriin. Tämän sivuston kehittäminen ja tuottaminen on merkittävä investointi ja vaatinut suuren työmäärän. Tämän vuoksi, muuten kuin nimenomaan tässä mainittuja syiden takia, emme ole antaneet sinulle mitään oikeutta muuhun kuin henkilökohtaiseen sivuston käyttöön hakeaksesi tietoa sivustolta. Kaikki sivuston elementtien uudelleentuottaminen tai uudelleenkäyttäminen missä tahansa mediassa, muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa, ei ole sallittua. Poikkeuksellisesti, voimme nimenomaan antaa sinulle luvan uudelleen käyttää ja/tai esittää koko tai joitain osia sivustolta, jossain mediassa. Kaikki pyynnöt käyttää sivuston sisältöä muihin kuin omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin tulee toimittaa etukäteen seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

3. SIVUSTON KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttääksesi sivustoa sinulla tulee olla tarvittavat laitteet ja ohjelmistot, jotka mahdollistavat Internetin käytön. Lisäksi muistuttaisimme, että Internet ei takaa turvallisuutta, saavutettavuutta eikä koskemattomuutta tiedon siirroissa, näin ollen meitä ei voi asettaa vastuuseen virheiden, laiminlyöntien, poistojen, viivästyksien tai vikojen (esimerkiksi viruksista johtuen) takia, jotka johtuvat meistä riippumattomista syistä. Emme myöskään ole vastuussa viestinnästä, laitteistosta tai ohjelmistosta, jotka eivät ole meidän vastuulla tai luvattoman käytön johdosta aiheutuneista häiriöistä ja virheistä tai mahdollisista sisällön muutoksista tällä sivustolla.

a. Yleiset käyttäjän velvoitteet

Puolustamme suvaitsevaisuuden arvoja ja kunnioitamme toisten ihmisten oikeuksia. Tämän takia tätä sivustoa ei tule käyttää välineenä rasistisille, väkivaltaisille, muukalaisvihamielisille, vahingollisille, siveettömille tai laittomille ehdotuksille tai ilmauksille.Käyttämällä tätä sivua, sitoudut ETTET:

 • jaa vahingollista, herjaavaa, kiellettyä, vihamielistä sisältöä, riko immateriaalioikeuksia, kiihota väkivaltaan, rasismiin tai etniseen vihamielisyyteen
 • käytä sivustoa poliittiseen, mainonnalliseen tai uskonnollisiin tarkoituksiin
 • julkaise mainos- tai markkinointisisältöä
 • käytä keskustelukanavaa muihin kuin sille tarkoitettuun käyttöön, esimerkiksi käytä sitä treffipalstana
 • jaa tietoa tai sisältöä, joka voi järkyttää herkkiä kuluttajia, kuten nuoria ja lapsia
 • tee laittomia toimia, esimerkiksi rikkoa ohjelmiston, merkkien, kuvien, valokuvien, tekstin, videoiden jne. immateriaalioikeuksia
Sinulla tulee olla kaikki oikeudet ja/tai luvat, jotta voit julkaista mitään sisältöä tällä sivustolla. Tähän viitaten, suosittelemme ettet julkaise sisältöä (erityisesti valokuvia), joissa näkyy arkkitehtuurisia rakennelmia, mainonnallisia luomuksia tai kuvia vaatteista, joissa näkyy vaatemerkki selvästi (kirjaimet, logot, brändin värimaailma jne.). Lopuksi huomautamme, että sisältöä (esimerkiksi valokuvia ja videoita), joissa esiintyy alaikäisiä ei ole sallittua julkaista tällä sivustolla.

b. Erityiset ehdot liittyen tiettyihin sivuston segmentteihin

Useita elementtejä voi olla saatavilla tällä sivustolla: ladattava sisältö, on-line sovellukset, käyttäjän sisältö, keskustelupalsta jne, joita kutsutaan segmenteiksi.(i) Ladattava sisältöVoimme julkaista sivustolla sisältöä, jota saat luvatta ladata (“Ladattava sisältö”). Ladataksesi tai käyttääksesi tällaista sisältöä, sinun tulee hyväksyä käyttöehdot ja toimia niiden mukaisesti.Myönnämme sinulle vain omaan yksityiseen käyttöösi oikeuden ladata sisältöä, ilman tekijänoikeusmaksuja ja tekijänoikeussuojalla. Kaikki tällaisen sisällön uudelleenkäyttäminen, esittäminen muuttaminen tai jakelu vaatii etukäteislupaa meidän puoleltamme. Kaikki pyynnöt tämänkaltaisille tarkoituksille tulee toimittaa etukäteen seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

(ii) On-Line sovellukset

Voimme julkaista sivustolla ohjelmistosovelluksia (on-line sovellukset). Myönnämme sinulle vain omaan yksityiseen käyttöösi oikeuden käyttää julkaisemiamme ohjelmistosovelluksia ilman tekijänoikeusmaksuja ja tekijänoikeussuojalla. Sitoudut siihen ettet muokkaa, sovella, kopioi, korjaa tai jaa sovelluksia tai merkkiä tai kirjoitusta sovelluksen otsikossa missään mediassa. Kaikki sisältö jonka luot tai tuotat tällaisessa sovelluksessa katsotaan käyttäjäsisällöksi (kuten selitettään kohdassa (iii) Käyttäjäsisältö).Ilmoitathan meille kaikista poikkeavuuksista jotka vaikuttavat on-line sovelluksiin osoitteeseen . Teemme parhaamme korjataksemme tilanteen mahdollisimman pian.

(iii) Käyttäjäsisältö ja käyttäjän toiminnot

Voimme julkaista sivustolla paikan, joka on tarkoitettu käyttäjäsisällölle, kuten esimerkiksi tekstille, kuville, videoille jne. (”Käyttäjäsisältö”).

Käyttäjäsisältö, jonka julkaiset sivustolla on täysin oma valintasi ja olet yksin siitä kokonaisvastuussa. Kuitenkin, muistuttaisimme että käyttäjäsisältö ei saa olla lainvastaista tai loukata moraalisia standardeja eikä se saa loukata muiden ihmisten oikeuksia. Varaamme itsellämme oikeuden poistaa milloin tahansa käyttäjäsisältöä, joka on lainvastaista ja/tai luokkaa yleisesti hyväksyttyjä moraalisia standardeja ja/tai joka loukkaa muiden ihmisten oikeuksia.Ole hyvä ja ilmoita viipymättä meille käyttäjäsisällöstä, joka ei ole lainmukaista ja/tai rikkoo yleisesti hyväksyttyjä moraalisia standardeja ja/tai tässä määriteltyjä periaatteita ja/tai sisällöstä, joka loukkaa muiden oikeuksia, osoitteeseen 

(iv) Keskustelupalsta

Voimme julkaista tällä sivustolla sivun ja/tai osion, jossa voit ilmaista itseäsi (”Keskustelupalsta”).Käyttämällä keskustelupalstaa sitoudut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyväksyttyjä moraalisia standardeja, tässä käyttäjäehdoissa määriteltyjä periaatteita, keskustelupalstan käyttäjäehdoissa määriteltyjä sääntöjä ja periaatteita ja sitoudut kunnioittamaan muiden oikeuksia. Ilmoitathan meille viipymättä mikäli huomaat sisältöä tai kommunikaatiota, joka on lainvastaista lainmukaista ja/tai rikkoo yleisesti hyväksyttyjä moraalisia standardeja ja/tai rikkoo tässä tai keskustelupalstan ehdoissa määriteltyjä periaatteita ja/tai sisällöstä, joka loukkaa muiden oikeuksia, osoitteeseen

4. TIETO JA SISÄLTÖ SIVUSTOLLA

a. Yleiset ehdot 

Pyrimme tarjoamaan sinulle totuudenmukaista, täsmällistä ja päivitettyä tietoa. Tästä huolimatta, tekniikan luotettavuudesta johtuvista syistä, tiedon siirroissa sekä Internetissä, emme voi aina taata, että kaikki tieto sivuillamme on oikein ja päivitettyä.Lisäksi, huomauttaisimme, että virheellisyydet sekä viat tiedoissa, jotka voivat esiintyä sivustolla, saattavat johtua kolmansien osapuolten toimista. Ilmoitathan meille kaikista virheistä tai vioista, joita saatat huomata osoitteeseen: 

b. Tietoa tuotteista ja palveluista

Jollei muuta mainita, tuotteet ja palvelut, jotka esiintyvät sivustolla eivät sisällä mitään tarjousta. Kaikki tuotteet ja palvelut ovat tarkoitettu näyttämään koko tuotevalikoiman sekä kaikki palvelut, joita jakelemme maassa, jossa kyseinen sivu on julkaistu.

c. Neuvonta sivustolla ja diagnoosityökalutNeuvot ja vinkit, joita saat sivustolta, sekä diagnoosityökalut tällä sivustolla, ovat vain simulaatioita, joiden tarkoituksena on antaa korkeatasoista ja asiantuntevaa kosmeettista neuvontaa. Alustava tieto ja ohjeistus, jonka ne tarjoavat, eivät kuitenkaan voi missään tapauksessa korvata lääketieteellistä diagnoosia tai kliinistä tutkimusta/konsultaatiota, eikä korvata lääketieteellisiä hoitoja tai lääkkeitä. Näin ollen, emme voi taata täyttä tyytyväisyyttäsi neuvoihin ja/tai toimintaohjeisiin, jotka saat käyttäessäsi sivustomme palveluita ja diagnoosityökaluja, ja emme ota vastuuta miten toimit näiden neuvojen suhteen tai miten ylipäätään käytät tällaisia palveluita.Lisätietoja tai jos koet olosi epävarmaksi, suosittelemme sinua konsultoimaan lääkäriäsi ja/tai kirjoita meille osoitteeseen: 

d. Hypertext linksHyperlinkit tällä sivustolla voivat viedä sinut mille tahansa kolmansien osapuolten hallinnoimalle sivustolle (esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, erilaisiin tietoihin tai e-kauppaan), joiden sisältöä me emme voi hallita. Emme ole millään tavoin vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä ja/tai käyttäytymisestä. Tällöin, emme takaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällön luotettavuutta tai täsmällisyyttä. Näissä kolmansien osapuolten sivustoilla saattaa olla eri tavat käsitellä käyttäjän henkilötietoja kuin meidän sivustolla. Suosittelemme sinua tutustumaan näiden kolmansien osapuolten sivustojen käyttöehtoihin, sillä me emme millään tavoin hallinnoi tai määrittele tällaisten sivustojen tapaa kerätä henkilötietoja. Seurauksena ja siltä osin kuin nämä hyperlinkit esiintyvät sivustollamme (mahdollistamaan navigoinnin Internetissä), vieraileminen näillä kolmansien osapuolten sivustoilla on täysin sinun valinta ja olet näin ollen siitä yksin vastuussa.Lisäksi, mikäli haluat luoda hyperlinkkejä tälle sivustolle, etukäteinen pyyntö tulee toimittaa meille osoitteeseen:

e. Evästeet
Evästeet ovat tiedostoja, jotka jäävät tietokoneellesi kun navigoit Internet-sivuilla (kuten missä sivustoilla vierailit, päivämäärä ja aika jolloin vierailit tietyllä sivustolla jne.) ja jotka ovat luettavissa vieraillessasi samalla sivustolla uudestaan. Hyödyntääksesi kaikki sivustomme toiminnot, on parempi asettaa tietokone hyväksymään evästeet. Huomauttaisimme, että evästeet eivät anna meille lupaa sinun tunnistamiseen ja evästeiden tallennetut tiedostot säilyvät tietokoneellasi 6 kuukautta.

Ranskan tietosuojaviranomaisten mukaisesti evästeet ovat estettävissä internetselaimellasi haluttaessa (lisätietoa aiheesta http://www.cnil.fr, osio "cookies").

5. YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Saatamme kerätä sinun henkilötietoja, erityisesti jos: (i) rekisteröidyt palveluun, (ii) lataat ladattavaa sisältöä, (iii) käytät segmenttiä ja/tai palvelua ja/tai diagnoosityökalua, (iv) rekisteröidyt peliin/kilpailuun (v) lähetät meille sähköpostia, (vi) vastaat kyselyymme, galluppiin tai tutkimukseen. Henkilötietoja käsitellään meidän yksityisyydensuojan säännösten mukaisesti, jotka ovat saatavilla sivustollamme. Henkilötiedot käsitellään automaattisesti ja niitä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:

 • Tilastollisissa tutkimuksissa: kokoamme ja tutkimme henkilötietojasi (ja myös sivustoja joissa olet vieraillut ja mainoksia, joita olet avannut) määrittääksemme sinun profiilisi ja paremmin mukauttaaksemme palveluita sinun odotustesi mukaisiksi. Nämä tilastolliset tutkimukset ovat täysin luottamuksellisia.
 • Asiakassuhteiden seurannassa: jos lähetät meille viestiä, tietoa (viestiä) säilytetään ja sitä käytetään vastauksen lähettämiseen sinulle takaisin sekä varmistaaksemme valvonnan ja seurannan.
 • Osana tiettyjä palveluita: uutiskirjeiden lähettämisessä, pääsyssä tiettyihin konsultaatiopalveluihin tai sivuille jne.
 • Lisäksi, mikäli olet antanut meille luvan (esimerkiksi valinnut ruudun, joka antaa kyseisen luvan), voimme siirtää tietojasi yhteistyökumppaneillemme


Tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää tiedoista sekä korjata, lisätä ja poistaa tietoja, jotka liittyvät sinuun. Käyttääksesi tätä oikeutta, lähetä meille sähköpostia, jossa todistat henkilöllisyytesi osoitteeseen:

6. MUUTOKSET SIVUSTOLLA JA LISÄYKSET KÄYTTÖEHTOIHIN

Saatamme muuttaa sisältöä ja/tai tietoja sivustolla kuten myös tehdä lisäyksiä näihin Käyttöehtoihin, kuten esimerkiksi ottaaksemme huomioon uudet lainsäädännön ja/tai säännösten muutokset ja/tai parantaaksemme sivustoa. Kaikki muutokset ja/tai lisäykset otetaan huomioon ja päivitetään näihin Käyttöehtoihin.

7. SIVUSTON YLLÄPITO

Tätä sivustoa ylläpitää Verizon France corporation, ja sen rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa: 100 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, France. Yritys on rekisteröity Commercial and Corporations Register of Nanterre -rekisteriin numerolla 398 517 169 RCS.

Credits

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10

  Lue myös

  Katso kaikki artikkelit
  3 pushs