v_glossaire.jpg

0 result(s)

    Vesiterapiahoidot

    Vesiterapiahoitoja tehdään lähdevesillä, joiden ominaisuudet ja laatu tunnetaan, ja joiden koostumus vastaa Ranskan Lääketieteen Akatemian määrittämiä kriteereitä. Lääkärin määräämät ja sosiaaliturvan korvaamat vesiterapiahoitojaksot kestävät yleisimmin kolme viikkoa. Vesiterapiakeskuksissa annetaan hoitojen lisäksi tietoa hoidettavasta sairaudesta ja opastetaan potilaita oman sairautensa hoitoon liittyvissä asioissa.